Organist/kirkemusiker søges til Snedsted Kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Organist - kirkemusiker søges til Snedsted sogn, Sydthy Provsti, Aalborg Stift 1. juni 2024 eller efter aftale.

I Snedsted sogn er der godt 1300 sognebørn. Snedsted er en velfungerende stationsby med et rigt og aktivt foreningsliv. Snedsted Kirke er opført i 1100-tallet. Der er god aktivitet omkring kirken både for børn og voksne. Der afholdes koncerter, sogneaftener, familiegudstjenester, børne- og ungdoms-gudstjenester mm. Menigheden værdsætter musikken. Der afholdes endvidere gudstjeneste på det lokale plejehjem hver måned. Vi ønsker at være en del af lokalsamfundet, og samarbejder gerne med andre institutioner og foreninger i sognet.  

Vi søger en organist, der
- kan give menigheden musikalske oplevelser ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
- kan spille klassisk og rytmisk på orgel og klaver
- er musikalsk ambitiøs på kirkens vegne for derved at understøtte kirkens liv
- kan opfylde vores drømme om et kirkekor
- kan medvirke musisk og på anden vis ved konfirmandundervisning, minikonfirmander, og andet børne- og ungdomsarbejde og i kirkens øvrige aktiviteter
- kan arrangere koncerter/musikarrangementer
- er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab  

Vi tilbyder:
- en stilling på 20 timer pr. uge
- et velfungerende team omkring kirken og en aktiv menighed
- en god arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden
- en stilling med gode udviklingsmuligheder, da vi ønsker et kor, og vi er også åbne for andre gode idéer. 

Ansættelsesvilkår
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 296.266.41 – 433.004,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.862,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649.35 kr. – 402.903,26 kr. årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem med Organistforeningen. Basisløntrin 1 udgør kr. 319.056,22 årligt (nutidskroner) og Basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,06 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 24.806,82 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
- Formand Lise Bangsgaard Sørensen – tlf. 22 79 88 38
- Kontaktperson Ida Otte Rytter Jensen – tlf. 21 71 82 41  
- Sognepræst Lisbeth Thomsen – tlf. 97 93 40 91

Ansøgningsfristen er den 20. april 2024 kl. 12.00
Ansøgning med relevante bilag samt referencer, sendes til menighedsrådet på mailadressen: 8660fortrolig@sogn.dk Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt 6. maj eller efter aftale. 

Orglet i Snedsted Kirke
Bruno Christensen & Sønner, 1993  
Stemmer og manualer
2 man. 16 st.  
Disposition  
Hovedværk:
Principal 8’ Rørfløjte 8’ Oktav 4’ Gemshorn 2’
Mixtur 3-4 kor Trompet 8’
Svelleværk:
Gedakt 8’ Fugara 8’ Rørfløjte 4’ It. Principal 2’
Quint 1 1/3’ Sesquialter 2 kor
Pedal:
Subbas 16’ Gedakt 8’ Nathorn 4’ Fagot 16’ 

Menighedsrådet kan oplyse, at
- der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
- der er tre måneders prøvetid

Læs mere om sognet på www.snedstedkirke.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Thisted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (20-20 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

SNEDSTED MENIGHEDSRÅD, Snedstedvej, 7752 Snedsted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6021915

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet